Terapeuti

Higeja terapeuti

Certificirani polaznici edukacija u Higeji

Pretraži terapeute po edukaciji

Pretraži terapeute po gradu

Pretraži terapeute po zanimanju

Pretraži terapeute po državi

Ivona Nikolajević

Kristina Žmak

Tamara Radojević

Fran Katalinić

Josip Ranogajec

Ivana Zekanović

Snježana Cenić Stojaković

Magdalena Kokanović

Bowen terapeuti

Antonela Grubić (Šare)

Dora Gadža

Iva Kraljeta

Ivana Zekanović

Roko Buljanović

Morena Šimičić

Martina Hirsch

Zlatko Pantić

Matea Knežević

Antonela Bukarica

Marcel Bukarica

Barbara Doračić

Sanja Botić Jadrić

Katarina Boras

Vedran Bajlo

Jelena Hegić

Magdalena Kokanović

Kristina Žmak

Marija Srečić

Andrea Tudić

Brzać Biljana

Gordana Waldvogel

Natasa Srbljan

Lorena Gadža

Laura Kolić

Danijela Kolić

Katarina Boltek

Laura Kočila

Neda Tkalac

Snježana Cenić Stojaković

Sonja Potrebić

Maro Mojaš

Mirjana ŠkrlecIvana Juranko

Lidija Carević