Terapeuti

Magdalena Kokanović

Grad: Pula
Zanimanje: Manualni terapeut

Moje ime je Magdalena Kokanović i medicinska sestra sam po struci, nakon dugogodišnjeg iskustva u struci sam se odlučila dodatno educirati i osamostaliti.

Završila sam edukaciju za Bowen, Emmett i Dry needling terapeuta i dalje nadograđujem svoje znanje.

Magdalena Kokanović - Higeja
Higeja terapeuti

Završene edukacije u Higeji:

Bowen tehnika, Dry needling