Terapeuti

Magdalena Kokanović

Magdalena Kokanović - Higeja

Moje ime je Magdalena Kokanović i medicinska sestra sam po struci. Nakon dugogodišnjeg iskustva u struci, dodatno se educiram.

Ana Kutija

Ana Kutija - Higeja

Po zanimanju sam medicinska sestra, sportsko-medicinski manualni terapeut, certificirani PNEI terapeut te profesionalna trenerica sportske rekreacije.

Maro Mojaš

Maro Mojaš - Higeja

Pozdrav kolege, ja sam Maro Mojaš i manualni sam terapeut koji je otvorio svoj posao u Dubrovniku.

Tanja Žalac

Tanja Žalac - Higeja

Pozdrav, ja sam Tanja Žalac, bacc. med. tech. Miofascijalni sam terapeut, učitelj AEQ metode 2. stupnja.